Valoració de l'aprovació inicial de la modificació del PGM per a l'Espai Barça

El Futbol Club Barcelona porta molts anys proposant la reforma tant de les seves instal·lacions esportives com del espai urbà que té en propietat.

Recordem que el Camp Nou quan es va inaugurar el 1957 era en una zona de les Corts envoltada de camps i masies. Precisament el Camp Nou està en els terrenys de la que havia estat la Masia de Can Planes. Poca gent, fins i tot del barri, sap que allà hi havia la Masia de Can Planes.

Aquest projecte que se sotmet a aprovació inicial, ha variat des de la seva primera presentació pública al mes de maig de 2016.

Aquesta primera presentació pública va ser en el marc de la comissió de treball del Barça del Districte de les Corts que està formada per associacions veïnals i grups municipals. Comissió creada en anteriors mandats per la preocupació que els diferents projectes del club generaven als barris de Sant Ramon i la Maternitat.

L'Ajuntament de Barcelona va tenir en mans de l'equip d'urbanisme el projecte entre el mes de maig de 2016 i al mes de febrer de
2017.

El passat mes de febrer de 2017 és quan la comissió del treball del Barça del Districte de les Corts es torna a reunir i s'informa a les parts que s'inicia un procés participatiu del que s'han fet set sessions, la darrera el passat 5 de juliol de 2017.

Que trobem en aquest projecte?

- Instal·lacions esportives: reforma del Camp Nou i construcció d'un nou Palau Blaugrana a l'espai que deixarà lliure l'enderrocament del Miniestadi.
- Instal·lació administrativa: edifici per a la plantilla administrativa i de serveis del club, actualment disgregada en diversos espais com dins de les instal·lacions esportives.
- La Masia de Can Planes: serà la seu institucional de la presidencia i la junta directiva. Actualment està molt malmesa. Gràcies a la denúncia a la Fiscalia de la Coordinadora de Veïns de Mejía Lequerica es va aturar el projecte de destrucció de la Masia. Ara és un cúmul de runa.
- Amb la desaparició de l'actual Palau Blaugrana també hi ha la desaparició de l'actual aparcament en superfície de 2000 cotxes i fa desaparició de l'edifici anomenat El Picadero a la cantonada Travessera amb Arístides Mail]ol. Que té d'important tot aquest espai? Que hi ha la possibilitat de crear un parc urbà eliminant la tanca perimetral actual que se situarà més a prop del nou estadi de futbol.
- El Barça assumeix la urbanització dels carrers Travessera de les Corts, Arístides Maillol, Gregorio Marañón, Joan XXIII i de la Maternitatr Això inclou preparar reespai pee a la parada de metro de la L9 del Camp Nou.
- S'ha realitzat un estudi de mobilitat creant fluxos d'entrada d'autocars i de cotxes per Gregorio Marañón i Joan XXIII i no per Travessera de les Corts. Creació de més aparcaments per motos i de bicicletes.

Quins dubtes ens genera la MPGM:

- Mobilitat, l'afluència a peu des de Travessera de les Corts o des de Carretera de Collblanc. Es parla molt del transport rodat, però com afecta aquesta afluència a peu des del carrer.
- Seguretat, un parc urbà que estigui inserit en la trama urbana dels barris de la Maternitat i Sant Ramon. Les zones verdes no han de ser separadores sinó elements d'articulació de la vida urbana. Manca una valoració des de l'urbanisme feminista també.
- Transformar el Camp de Futbol i Pista Poliesportiva Municipal d'Arístides Maillol en un Centre Esportiu Municipal (amb sala d'activitats dirigides i piscina). Sha encarregat l'estudi perà no és té la confirmació d'aquesta possibilitat.
- Desencalla el projecte de compra i posterior reforma urbanística del carrer Danubi (principalment zona verda i construcció d'una escola bressol pel barri Sant Ramon). Aquesta zona afectada ha de dependre de les plusvàlues de la MPGM per tirar endavant?

Quines crítiques li fem a la MPGM:

- El parc urbà tindrà la qualificació de 7 asteriscs. Això vol dir que la propietat és del Barça i l'ús de l'Ajuntament. Si és un retorn per a la ciutat s'ha de cedir completament la propietat a la ciutat. O el Barça ens està dient que si la volem en el futur l'haurem de comprar?
- La Masia de Can Planes. Si el Barça fa unes oficines de primera qualitat perqué no retorna la Masia a la ciutat com aportació dels vestigis d'un passat agrícola i rural de les Corts? Can Planes no ha de continuar sent un espai privat del barri. La catalogació com a Bé d'lnterès Cultural Local no ha servit per la seva conservació.
- Modificació de la qualificació d'equipament per la qualificació d'activitat económica dun espai de 30.000 metres quadrats. El Barça vol construir un hotel i un edifici d'oficines. No forma part del model de ciutat de la CUP perdre sòl d'equipament esportiu- I en l'apartat de dubtes, ja hem dit que generar plusvàlues en canvis d'usos del sòl per a finançar altres projectes públics ens genera dubtes.

Per tot això, la nostra valoració actualment és negativa i manca molt retorn social i econòmic per a una MPGM que ha de ser un nou contracte de la ciutat amb el club a 50 anys. Votem en contra i esperem continuar amb les sessions del procés participatiu durant els 90 dies de període d'al·legacions, dels mesos de setembre a novembre de 2017.