Un grup de veïnes impulsem un grup de treball d'habitatge al barri

L’accés i la permanència a l’habitatge a Barcelona s’ha convertit en una problemàtica estructural com a conseqüència de la transformació d’aquest en un valor d’inversió de caràcter especulatiu.

L’usdefruit de l’habitatge, ha deixat de ser un dret per les veïnes de la ciutat. Aquest fenomen especulatiu s’ha vist accelerat per la pressió dels mercats globalitzats i això te dues conseqüències.

Una, de més visible, ha estat la reorientació del mercat immobiliari cap als usos turístics dels habitatges (HUT i hotels). I d’altra, més discreta, reorientat als mercats internacionals els habitatge i edificis d’habitatges sencers, destinats a apartament de luxe o simplement com a inversió de capital.

Aquesta dinàmica incrementat els preus d’apartaments i edificis de manera exponencial, generant una nova bombolla del mercat immobiliària, la conseqüència de la qual és l’expulsió de les veïnes de la ciutat, bé per que no els renoven els contractes de lloguer, bé per que no poden accedir al mercat d’habitatge per que les seves rendes no els arriben per poder pagar els preus que en demanen.

El marc jurídic, dissenyat per afavorir els negocis immobiliaris i l’especulació, està legitimant aquesta situació, liberalitzant els preus del lloguer, limitant a 3 anys els termini dels contractes de lloguer i facilitant el desnonament d’aquells que, bé no poden pagar els preus del lloguer, bé no se’ls renoven els contractes.

Aquesta realitat a portat a les veïnes a organitzar-se per barris i districtes per front a aquestes la situació en grups d’acció per denunciar-ne els HUT’s il·legals i l’especulació.

Per tal d'organitzar-nos un grup de veïnes vam impulsar un grup de treball d'habitatge del barri de Les Corts. Pot-ser el nostre barri era un dels únics que no comptava amb algun grup de treball al respecte. En aquest sentit des del inici de les converses entre nosaltres vam veure clar que havia de ser un grup plural i que es pogués identificar clarament com una iniciativa popular.

El grup es constitueix com una secció de l’Ateneu Popular de Les Corts i te com objectiu donar suport a qui ho demani i denunciar el model de ciutat basat en l’especulació immobiliària, la participació en els espais de coordinació homònims i la coordinació amb la resta de grups de la ciutat.

Tothom que tingui interès en treballar, pot posar-se en contacte amb nosaltres.

 

Grup d'habitatge de les Corts