Ple extraordinari sobre l'estat de l'educació pública a les Corts

Text llegit pel conseller de la CUP Capgirem Barcelona, Marc Faustino al Ple d'ahir 5 d'abril sobre l'estat de l'educació pública al districte.

Bona tarda a tothom,

Primer de tot, novament agrair a les Associacions de Mares i Pares
de les escoles del Districte el seu esforç per aconseguir una escola
pública i de qualitat a les Corts.
Aquests darrers dies, amb motiu de la campanya de
preinscripció escolar, estem sentint molt a parlar de les escoles
sense què es reconegui prou el paper fonamental que tenen les
famílies en la comunitat educativa.
El ple extraordinari d’avui és un reconeixement a la feina que feu les
AMPA, doncs gràcies a vosaltres tots els grups municipals estem
obligats a valorar quin posicionament tenim sobre l’educació pública
a les Corts.
I la CUP us felicitem perquè seguiu lluitant per trobar les solucions
als problemes exposats en el passat ple de 3 de març de 2017 en què
la majoria dels grups municipals vam coincidir en que calia unes
mesures diferents en la política educativa del Districte.
Que estrany que no sigui un motiu d’alegria que el
Consorci d’Educació de Barcelona construeixi una nova
escola pública a les Corts?
És que no ho pot ser si no se solucionen els problemes que ara
mateix tenen encara la resta d’escoles públiques.
En el Consell Escolar del passat 14 de març de 2017 vam comptar
amb la presència de la Sra. Mercè Massa, gerent del Consorci
d’Educació de Barcelona.

Trobem a faltar la figura de la compareixença com existeix a les
comissions de casa gran. Avui haurien d’estar aquí o la Sra. Mercè
Massa o el Sr. Miquel Àngel Essomba, comissionat d’Educació i
Universitats, explicant perquè ens trobem en aquesta situació.
En definitiva la proposició afecta més al Consorci o al Comissionat
que al govern del Districte doncs és qui ha de tenir en compte les
mesures proposades.
Hauria de ser el Consorci que hauria de dir avui perquè
una escola pública de les Corts pot tenir quasi el 50% del
seu alumnat nouvingut quan aquest repartiment hauria de
tenir una distribució el màxim d’igual entre totes les
escoles de les Corts.
Hauria de ser el Consorci qui ens digués com ha funcionat
la subcomissió territorial de garanties d’admissió de les
Corts que té com a missió durant tot el curs distribuir
l’alumnat matriculat fora de termini (la “matrícula viva”).
La desaparició, o la màxima reducció, de la segregació escolar és un
factor cabdal per assegurar la igualtat d’oportunitats educatives i la
cohesió social de qualsevol societat.
I tancar una escola no és una justificació del què ha passat i no és
una garantia de que no es tornarà a reproduir. Excepte que existeixi
una valoració i els grups municipals la desconeguem.
El Consell Escolar extraordinari no va ser tant extraordinari i va ser
molt ordinari. Repassant les dates dels consells escolars del present
mandat se n’han convocat dos a l’any (2015 i 2016) durant el mesos
de març i de novembre. Per tant ja tocava fer-lo ordinàriament el
passat 14 de març.
Un Consell Escolar on no es va donar cap informació sobre els
problemes de manteniment i manca d’instal·lacions de les
escoles Barcelona i Ítaca en concret i de cap dels problemes que
poden tenir la resta d’escoles del Districte.
Els consells, les comissions o els grups de treball han de ser
espais de participació activa en els que es comparteix la
informació necessària per prendre decisions entre totes les
parts implicades. El Consell Escolar hauria de ser un espai dinàmic on es configuri les
necessitats de les escoles i on puguin trobar resposta als seus dubtes.
I per ara els dubtes o no es responen o es responen creant dubtes
encara més grans.
Si una part important de les mesures proposades són els problemes
de manteniment dels equipaments... perquè no tenim resposta
per part del Consorci de forma escrita del cronograma
d’actuacions a fer?
Si una de les mesures proposades és el quart institut que fa anys que
el Districte reclama... perquè no es fa públic l’informe del
Consorci que avala que en l’espai de l’escola Ausiàs March
té viabilitat aquest institut?
No entenem que des de l’Ajuntament de Barcelona es digui que s’han
fet més de 42 reunions entre el Consorci i els barris per planificar
l’oferta educativa 2017-2018 i en cap d’aquestes 42 reunions les
AMPA no hagin estat presents ni consultades.

La darrera frase de la proposició és el nostre compromís i el de tots
els grups municipals signants amb una participació vinculant. Tots
aquests acords quedaran sotmesos al diàleg i al consens
necessari amb la comunitat educativa del Districte.
Ara mateix no existeix cap consens amb la comunitat educativa
sobre la nova Escola Anglesola, sobre el tancament de l’Escola
Ausiàs March i sobre els problemes de manteniment i recursos de les
escoles Ítaca i Barcelona.
El conjunt de grups municipals que signem la proposició presentada
l’aprovarem. Però la CUP no ens volem quedar amb una proposició
aprovada doncs ja sabem la desvinculació que farà l’equip de govern
de la seva execució. Volem marxar pensant que podem compartir amb l’equip de govern
que pel 20 d’abril hi ha una necessitat manifesta i expressa de
convocar novament el Consell Escolar.
Perquè totes les parts implicades volem compartir les estadístiques
oportunes de preinscripció escolar i els recursos disponibles en
manteniment de les instal·lacions escolars. Perquè totes les parts implicades volem fer un debat ric en idees
sobre la situació de l’escola pública i aquest debat només es pot fer
amb dades que ens ajudin a tenir una visió real de la situació.
Moltes gràcies per la vostra atenció.