En defensa d'unes pensions dignes

Aquest dissabte, 17 de març, està està prevista una nova jornada de mobilització general en defensa del sistema públic de pensions, que previsiblement tornarà a omplir les places i carrers cèntrics de les principals ciutats de l'Estat com va ocórrer el 22 de febrer, convocada de nou per les centenars de plataformes i marees pensionistes de base agrupades en la Coordinadora Estatal en Defensa del sistema públic de pensions.

Entre les principals reivindicacions del moviment destaquen l'exigència de revaloració de les pensions segons l'IPC i la recuperació del poder adquisitiu perdut, denunciant la miserable pujada del 0’25 que estableix la reforma de les pensions de Rajoy, i l'exigència de pensions dignes amb una pensió mínima de 1080 euros. També plantegen la derogació de les dues últimes reformes de pensions, la del PSOE i la del PP, que estan a la base de la caiguda present i futura de les pensions públiques.

En aquest context, cal recordar quin és, segons fonts oficials, la situació de la majoria de les pensions actuals: el 46% dels pensionistes cobra menys de 736 euros al mes. És a dir, un total de 4,2 milions de jubilats perceben una pensió inferior al Salari Mínim Interprofessional, situat en 735,89 euros al mes. Si prenem com a referència 1000 euros són el 63,8%, 5,84 milions, gairebé dos terços, els pensionistes que no aconsegueixen aquesta xifra.

Tenint en compte a la llum d'aquestes xifres que L'INE situa el risc de pobresa en l'Estat Español en els 8.209 euros anuals, es troben actualment en l'Estat Espanyol 4,72 milions de persones majors de 65 anys en aquesta situació.